วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สร้างอาคารปฏิบัติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติฯ
(ศูนย์ปฏิบัติธรรม)
เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


การเริ่มโครงการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

ปฐมฤกษ์การลงเสาเอก
ดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันสร้างแล้วประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หอพระรูปพระปิยะมหาราชเจ้า

ยอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ชินบัญชร

สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต
วิหารแก้ว ประดิษฐานพระพุทธชินบัญชรมหาศรีศากยมุนี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

พระบรมธาตุเจดีย์ชินบัญชร

คุณกาบแก้ว ไชยบุรินทร์ ประธานมูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรม ณ ห้องปฏิบัติธรรมเฉลิมฯ วัดสันปู่สี

พระอาจารย์สุรศักดิ์ ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาส และ คุณกาบแก้ว ไชยบุรินทร์


หอพระรูปพระปิยะมหาราชเจ้า

ภายในวิหารบ่อน้ำพระพุทธมนต์พระพุทธชินบัญชรมหาศรีศากยมุนี

วิหารบ่อน้ำพระพุทธมนต์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จพุฒาจารย์(โต พฺรหมฺรํสี)องค์ใหญ๋ที่สุดในโลก

เนื่องด้วยทางคณะพุทธศาสนิกชนผู้สวดพระคาถาชินบัญชรร่วมกับวัดสันปู่สีและคณะพุทธบริษัท ๔ จะได้ดำเนินการสร้างองค์รูปเหมือนหลวงปู่สมเด็จพุฒาจารย์(โต พฺรหมฺรํสี) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น โดยสร้างด้วยวัสดุทองสำริดซึ่งจะได้ดำเนินการเทททองหล่อสร้างไว้เพื่อประดิษฐาน ณ วัดสันปู่สี จังหวัดแพร่ แห่งนี้ ยังเพื่อเป็นที่ไหว้สาสักการะของเนื้อนาบุญทั้งหลายที่จาริกบุญจากทั่วทุกสารทิศ สืบทอดกาลอายุบวรพระพุทธสาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในกาลภาคหน้า เริ่มทำพิธีบวงสรวงขึ้นหุ่นวันที่ ๒๓ กันยาน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา


การบวงสรวงสร้างรูปดหมือนหลวงปู่ฯพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างรูปเหมือนหลวงปู่ฯ


วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลเป็นเจ้าภาพปิดทองคำแท้

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศลใหญ่ในชีวิต
เป็นเจ้าภาพปิดทองคำแท้พระพุทธชินบัญชรมหาศรีศากยมุนี
หน้าตักกว้า ๕ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว สูง ๗ ศอก ๙ นิ้ว


เนื่้องด้วยวัดสันปู่สี นำโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดสันปู่สี พร้อมคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สมเด็จพุฒาจารย์(โต พฺรหมฺรํสี)และพุทธบริษัท๔ ได้ร่วมกันหล่อหลอมจิตใจชาวพุทธเททองหล่อสร้างพระพุทธชินบัญชรขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และทางวัดได้ทำการก่อสร้างพระวิหารแก้วขึ้นเพื่อประดิษฐาน บัดนี้วิหารแก้วใกล้จะสำเร็จลุล่วงแล้ว
จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเป็นเจ้าภาพปิดทองคำพระพุทธชินบัญชรมหาศรีศากยมุนีเพื่อทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบทอดกาลอายุบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และเป็นสถานที่กราบไหว้ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่แสวงจาริกบุญมาจากทุกสารทิศ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
วัดสันปู่สี เลขที่ ๙ หมู่ ๖ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๒๐